Har diller lov til å overføre informasjon til tredjeparts aktører v/integrasjoner?
Redigert

Ved integrasjoner til for eksempel Mailchimp, Klaiyo eller andre tredjeparts aktører, har du som eier kundeprogrammet og Diller lov til å overføre informasjon fra kundeklubb til disse?

Dette er lovlig. Det er butikken som eier kundeprogrammet og er databehandler, og det er databehandler som overfører data. Diller er dataansvarlig.

Når en databehandler kobler på en integrasjon så telles ikke dette som en overføring.

Databehandler er den forlengende armen til dataansvarlig. Vi er ikke en tredjepart for butikken som eier kundeprogrammet, vi er en del av dem. Vi behandler personopplysninger på vegne av butikken.