Hva er forskjellen på totale poeng og opptjente poeng?

Redigert

I Diller sitt poengsystem skilles det mellom to ulike poeng: Kvalifiserende poeng (opptjente poeng) Tilgjengelige poeng (totale poeng) Det er viktig å forstå forskjellen på disse med tanke på de ulike kuponger man kan opprette i Diller.

Punkt 1 - Kvalifiserende poeng (opptjente poeng)

Kvalifiserende poeng er de poengene man tjener opp når man gjør et kjøp, enten gjennom kasseapparatet i butikken eller eventuelt i nettbutikk. I tillegg får man kvalifiserende poeng fra både "innmelding" og "verv en venn" dersom butikken har oppgitt at disse skal gi en viss poengsum til medlemmet.

  • Dette gjør man under "Innstillinger " --> "Poengsystem".

Eventuelle returer eller kansellering av ordre vil også trekke fra kvalifiserende poeng.

I motsetning til tilgjengelige poeng, teller ikke de poengene man manuelt kan gi eller trekke fra medlemmer i kontrollpanelet for kvalifiserende poeng. Altså kan ikke kvalifiserende poeng manuelt styres, og det er disse poengene som vil telle for om medlemmet får tilgang til en repeterende kupong dersom butikken har det.

Altså skal både kjøp, poeng for innmelding og for å verve en venn, samt eventuelle returer eller kansellering av ordre, telle inn på de kvalifiserende poengene til et medlem.

Disse poengene følger kvalifiseringsperioden. Har du for eksempel kvalifiseringsperiode på 12 mnd så vil alle kjøp eldre enn 12 mnd ikke telle inn på kvalifiseringspoeng. Poengene ligger i en FIFO kø (first in, first out).

Punkt 2 - Tilgjengelige poeng (totale poeng)

Poengene fra et kjøp vil også legge seg i den totale (tilgjengelige) poengsummen medlemmet har, i tillegg til poengene medlemmene får fra "innmelding" og "verv en venn".

Altså er det som skiller kvalifiserende poeng fra tilgjengelige poeng det at man manuelt kan styre de tilgjengelige poengene i kontrollpanelet. Det er disse tilgjengelige poengene som gjelder for vanlige kuponger.

Det vil si at både kjøp, poeng man manuelt legger til eller trekker ifra, poeng for innmelding og for å verve en venn, samt eventuelle returer eller kansellering av ordre, skal telle inn på de tilgjengelige poengene til et medlem.