Hvordan oppretter jeg skjulte grupper?
Redigert

I diller kan man lage skjulte grupper hvor man manuelt kan legge medlemmer inn i denne gruppen gjennom kontrollpanelet. Dette er for å lage grupper som man ønsker å godkjenne medlemmer for, før de legges inn.

Det kan for eksempel gjelde for ulike typer ansatte og deres rabatter, for bedriftskunder som har ulike fordeler, ulike sportsklubber, dyreklubber eller annet lignende. Det er to ulike måter å lage skjulte grupper på:

  1. Skjulte grupper v/ segmenter: Disse gruppene opprettes som vanlige segmenter, og dermed kan man under segmentet velge at de er skjulte for medlemmer når de registrerer seg, eller når de er inne og endrer på profilen sin. På denne måten kan man lage skjulte grupper som man manuelt legger medlemmer inn i.

  2. Skjulte grupper v/ kodeord: Man kan lage skjulte grupper ved å ha et segment som er et tekstfelt som ikke er skjult, hvor man da lager ulike kodeord for de ulike avtalene. Da kan man gi de kundene det gjelder dette kodeordet, slik at når de melder seg inn kan de bare legge inn dette og vil dermed havne i den skjulte gruppa de tilhører.

Først får du en steg - for - steg guide for hvordan man oppretter skjulte grupper, legger medlemmene inn i de, samt lager fordeler for disse bestemte gruppene. Dermed får du en kort steg for steg guide på hvordan man oppretter skjulte grupper ved hjelp av kodeord.

Skjulte segmenter og grupper basert på disse - videoveiledning

Steg 1 | Opprette skjulte segmenter

Man oppretter et segment i kontrollpanelet under "Medlemmer" --> "Segmenter".

Dette segmentet opprettes som vanlige segmenter, som du kan lese om her. Den eneste forskjellen er at man huker av for at segmentet skal være "skjult for medlemmer". Dermed vil ikke dette segmentet være synlig når medlemmene dine registrerer seg.

Steg 2 | Opprette lister

Deretter går du til "Medlemmer" --> "Lister" --> "Opprett liste", og oppretter en liste på hver av de verdiene du har under det skjulte segmentet.

Da skriver du inn tittelen på gruppen, for eksempel "Ansatte fordel", og huker av for "Ja". Da vil alle medlemmer som blir lagt inn manuelt som ansatte, legges i denne gruppen.

Steg 3 | Opprett fordelen for de ulike gruppene

Dermed lager man kuponger med de fordelene som gjelder for den eller de skjulte gruppene, dersom det er noen faste fordeler eller andre fordeler denne spesifikke gruppen skal ha. Du kan lese om hvordan man lager kuponger her.

Det viktigste å huske på er å velge riktig liste, og fastsette om kupongen skal kunne brukes ubegrenset, dvs. at det er en fast fordel, eller sette en begrensning på hvor mange ganger den skal kunne brukes.

Steg 4 | Hvordan registrere medlemmer i de skjulte gruppene

For å registrere medlemmet som for eksempel en ansatt, må man først gå inn på "Medlemmer", og dermed søke etter medlemmet i søkefeltet oppe til høyre, enten ved navn eller ved nummer. Trykk så "Rediger" på medlemmet.

Deretter scroller du ned til segmentene hos medlemmet, velger riktig verdi, og trykker "Lagre profil".

Dermed vil medlemmet ligge i tilhørende gruppe, og få tilgang til de fordeler som er knyttet til den gruppen.

Skjulte grupper ved hjelp av kodeord - videoveiledning

Steg 1 | Opprett et segment

Først oppretter du et segment som er tekstfelt. Et eksempel er "Er du en bedriftskunde?":

Steg 2 | Lag lister med kodeord

Dermed må man opprette en liste for hver avtale som skal gjelde, enten det er bedriftsavtale, klubbavtale eller lignende, samt lage et kodeord for hver av de.

Et eksempel er at alle som er ansatte i Diller får i denne butikken en egen avtale. Dermed oppretter man en gruppe med tittel som her er "Diller Bedriftsavtale", også oppretter man et kodeord, som i dette tilfellet ble "Diller bedriftsavtale 2022"

Dermed vil alle som skriver inn "Diller bedriftsavtale 2022" i tekstfeltet når de melder seg inn i kundeklubben, havne i denne gruppen og få tilgang til eventuelle kuponger som er tilknyttet den.

Steg 3 | Lag kupong for bedriftsavtalen

Se Steg 3 lengre oppe for hvordan du setter opp en egen avtale til en gruppe. Dermed kan man gjerne legge inn logo for bedriften.